29 de març de 2010

Canvi de gestió al CAP La Farigola

CatSalut està implementant un projecte conegut amb el nom de “Noves formes de gestió”. L'objectiu no és altre que augmentar la quota de participació de les empreses privades en el pressupost sanitari, tal com denuncien molts metges de família.

Aquest és el model que s'intenta implantar al CAP La Farigola, pel qual es pretén que els professionals d'aquest ambulatori puguin tenir competències en l'organització del treball (agenda, torns), la contractació, o no, de suplències per baixes i vacances, la decisió sobre la contractació de proves complementàries amb altres proveïdors (privats), límit de despesa farmacèutica, o modular el seu criteri en la gestió de baixes IT.

Davant aquest escenari, des de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública ens preguntem:

  • Per què al CAP La Farigola? Crida l'atenció que s'hagi triat aquest ambulatori recentment inaugurat (res es va dir a la inauguració del canvi de model de gestió) i on l'equip mèdic és majoritàriament interí. Per què no s'ha triat un centre amb un equip mèdic més consolidat?

  • Per què s'intentava ocultar el canvi de model? Fora de l'àmbit intern del CAP ningú no havia estat informat, ni tan sols els regidors de sanitat de Cerdanyola i Ripollet. Els usuaris de l'equipament, com sempre, tampoc en tenien coneixement..

Aquest canvi de model de gestió, com totes les iniciatives que des de fa anys ve aplicant el Departament de Salut de la Generalitat, pot semblar innocu o, fins i tot, adequat per millorar el servei sanitari públic. Però si mirem la seqüència sencera veiem perfectament que tots els moviments són precisos per fragmentar la sanitat pública en petites parcel·les i vendre-les o cedir la seva gestió a diverses entitats, privades o semipúbliques, que actuen directament o a través de patronats o consorcis, segons l'estratègia del Departament de Salut.

Amb aquest panorama, cal doncs preguntar-se sobre qui reverteix la suposada millora del servei, si és que n'hi ha, doncs els beneficis de les entitats privades, que actualment gestionen el 50% del pressupost de la Conselleria, no deixen d'incrementar-se. I el que és pitjor encara, des de l'Administració no deixen de llançar missatges sobre la insostenibilitat del sistema públic i la necessitat d'establir copagaments i taxes.


Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública
Març 2010