14 de març de 2013

Manifest de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública- Març 2013

MANIFEST DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA DEL VALLÈS

Davant el desmantellament de l’estat del benestar en general i de les retallades en salut en particular volem manifestar el nostre total desacord en les polítiques d’austeritat que s’estan duen a terme pels diferents governs.


La política del PP i de CiU respecte al model sanitari és idèntica malgrat que sembli que són partits antagònics: Real-Decreto 16/2012 amb el qual es dinamita l'assistència universal i implanta un sistema en funció d'estar o no assegurat, en el cas del PP, o la retallada del 14 % del pressupost sanitari, agreujat per l'increment d'un 3 % de la contractació amb privats, en el cas de CiU. Aquestes polítiques han provocat el tancament de centres de Primària, d'Urgències i una reducció del nombre de professionals, així com unes pitjors condicions laborals. I quina és la conseqüència de tot això, doncs un deteriorament dels serveis i de les prestacions, un augment de les llistes d'espera i un retard en els diagnòstics.

A nivell hospitalari, en una comarca que ja patia un dèficit en llits d'un 2 % per sota de la mitjana de Catalunya no sols no es corregeix aquest dèficit sinó que, molt al contrari, nostres hospitals de referència a la comarca, el Parc Taulí i l'Hospital de Terrassa, pateixen
el tancament de quiròfans (força més de dues mil operacions menys que, per a més escarni, són derivades a centres privats), la reducció de llits (per sobre de la centena), de visites i deproves complementàries (l'opacitat de les dades no permeten un coneixement reial, però sí el convenciment que són maquillades i manipulades) i l'empitjorament de les condicions laborals dels professionals de la sanitat (retallades salarials del 20 %, increment de la jornada laboral...).

La defensa de la sanitat pública i de qualitat comporta també la defensa del manteniment dels recursos, tant materials com humans, i, en conseqüència, de les ràtios assistencials i dels drets sòcio-laborals del personal.

Aquest manifest té com a objectiu conscienciar a la població que la Sanitat (en majúscules) és un dret públic que s'ha de prioritzar i defensar, i no un servei amb el que poden comerciar empreses nacionals o multinacionals, que pressionen i s'introdueixen a lesestructures d'alguns partits polítics. Un clar exemple el tenim amb el senyor Boi Ruiz, conseller de Salut després d'haver estat el cap de la patronal sanitària.Tenim constància de la publicació d'un estudi intern que promou la privatització dels hospitals públics de Catalunya. Davant d'aquesta amenaça reial, el nostre posicionament és de total rebuig de qualsevol tipus de privatització de la sanitat catalana, a banda d'exigir al Govern que faci públic aquest informe i que expliqui i aclareixi si aquest és el canvi de model sanitari del qual parla el senyor Boi Ruiz.

Exigim al Govern un canvi en les polítiques socials, un canvi que no contempli més retallades en sanitat als propers pressupostos. Prou d'expropiacions de les infraestructures sanitàries. Ni una sola privatització més de serveis públics. No permetrem que es posi en perill la continuïtat d'una assistència sanitària que fins ara era un dels baluards de la nostra societat i que està considerada una de les millors del món.


                            PER UNA SANITAT PÚBLICA UNIVERSAL I DE QUALITAT!

Segons el Conseller de la Generalitat de Catalunya, Boi Ruiz, "Una mútua privada és una solució pel sistema de salut públic". Casualment (o no) és ex-director de la Patronal d'Hospitals Privats i Concertats...