30 de juny de 2011

DIMARTS dia 5: Manifestació a Sabadell contra les retallades a la Sanitat PúblicaNO ENMALALTEIXIS, LA GENERALITAT HA RETALLAT DRÀSTICAMENT EL PRESSUPOST DEL SISTEMA SANITARI PÚBLIC CATALÀ

No renoven eventuals, no cobreixen vacants, concentren serveis, tanquen urgències, redueixen proves diagnòstiques i programes de prevenció.

Com a conseqüència: augmenten llistes d’espera, es retarden diagnòstics, d’aquesta manera augmenta el patiment i en casos greus pot representar severs danys i en fins i tot en alguns casos irreparables.

En el Parc Taulí representarà:
  • 1800 Intervencions quirúrgiques anuales menys.
  • Tancament d’uns 200 llits d’hospitalització.
  • Disminució del pressupost de farmàcia.
  • Col·lapse insostenible als serveis d’urgències.
  • A tot això hem de sumar la paral·lització sine-die de la construcción de l’Hospital Ernest Lluch.

Alhora que se ens retalla tot això CIU suprimeix l’impost de sucessió a les grans fortunes, proposa desgravar de la renta les quotes de MÚTUES així com canvis legislatius que permeteixin que es puguin utilizar els Centres Públics per a donar assistència sanitària privada, però el més greu: sembla que pretenen vendre els hospitals de Vall d’Hebron, Bellvitge, Can Ruti, i els de Girona, Vilanova, Viladecans i Tortosa i continuar ocupant-los amb un lloguer.

PERDREM TOTS AQUESTS DRETS SENSE LLUITAR PER ELLS?

Retallades sanitat: Hospital Bellvitge