28 d’abril de 2011

Manifestació: La Salut no és un negoci. Volem l'hospital Ernest Lluch ja!MANIFEST EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA I DE QUALITAT

El procés privatitzador que des de fa anys pateix la Sanitat Pública s'ha vist accelerat des de les darreres eleccions autonòmiques, a causa del retall pressupostari “receptat” pel nou conseller de salut, Boí Ruiz. Aquest retall es va concretant en: tancament dels quiròfans públics a les tardes, reducció de l'activitat dels centres públics, augment de la contractació de serveis en centres privats, reducció en medicació hospitalària, etc.

Com a resum d'aquesta política privatitzadora descarada, es recomana contractar mútues privades i es pretén que desgravin. Amb aquestes mesures la salut deixarà de ser un dret per a tothom, fet que exclourà dels sistema sanitari la població amb menys recursos i la més malalta.

La progressiva pèrdua del paper de l'atenció primària com a pilar fonamental de la Sanitat Pública, la seva cada vegada més reduïda participació del total del pressupost sanitari (per sota de la mitjana europea), les cada dia més curtes plantilles i les excessives quotes d'usuaris per metge, donen com a resultat el deteriorament de la qualitat assistencial.

Al Vallès fa temps que estem col·lapsats: en llits hospitalaris (dos punts per sota de la mitjana de Catalunya), en derivacions als especialistes (des de que depenem del C. H. Parc Taulí l'espera supera els 6 mesos)... Les llistes d'espera per a intervencions quirúrgiques i per a la majoria de proves diagnòstiques són més de 3 vegades superiors a la mitjana catalana, segons dades del propi CatSalut.

Forçada per la mobilització popular, i per alleugerir la situació, la Conselleria de Salut va presentar el 19/07/2005 el Pla Sanitari del Vallès, on va comprometre la construcció de l'hospital Ernest Lluch a inaugurar el 2009-2010. Tindria nivell d'hospital comarcal (hospitalització, consultes externes, urgències, i totes les especialitats), capacitat per atendre una població de 200.000 habitants i possibilitat de futures ampliacions.

Lamentablement aquest projecte, tant fonamental per a la salut de tot el Vallès, va néixer viciat a l'incorporar-se al seu pla urbanístic la construcció de 520 habitatges. Aquesta circumstància va obligar a presentar una modificació del Pla General Metropolità al sector Redosa, motiu pel qual no es van posar el terrenys a disposició de la Generalitat fins el 12/01/2009, amb 4 anys de retard. Per acabar-ho de rematar, ara ens sorprenen amb un altre canvi del pla urbanístic, per poder-hi construir un hotel: es diu que serà necessari per a les famílies dels malalts ingressats... en un hospital que ara per ara ni tan sols sabem si es construirà.

Tots aquests anys s'ha estat marejant la perdiu. L'anterior govern de la Generalitat va acabar el seu mandat sense haver posat la primera pedra. El nou executiu, escudant-se en la situació econòmica, paralitza el projecte mínim dos anys. O encara seria pitjor que es construeixi per concessió, on grups privats construeixen i exploten durant un nombre d'anys a canvi d'un lloguer anual, amb beneficis impossibles de controlar, augmentant els costos respecte dels hospitals tradicionals i disminuint la qualitat de l'atenció als pacients.

Per tot això, exigim un compromís per la Sanitat Pública i de qualitat:

- Que en cap cas es doni la gestió de la sanitat a entitats amb ànim de lucre, ja que salut i negoci són incompatibles.

- Que no es justifiqui de cap manera la reducció ni l'externalització de serveis, i que s'escurcin les llistes d'espera.

- Que no es desgravin impostos a qui paga una assegurança privada, perquè no volem una sanitat per a rics i una beneficència per a pobres.

- Que no s'implanti cap sistema de copagament, taxes o tiquets moderadors per limitar l'accés de la població a la sanitat, servei que ja paguem amb els nostres impostos, els directes i els indirectes.

- Que s'augmenti el finançament sanitari fins nivells europeus (segons PIB).

- Reorientació de la sanitat, situant l'Atenció Primària com a pilar de la sanitat, incloent-hi els hospitals.

- Que sense excuses ni interessos especulatius es comenci ja la construcció de l'HOSPITAL ERNEST LLUCH, de titularitat i gestió pública.

Signants:
Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública
Cerdanyola: AVV Farigola · AVV Fontetes · AVV Sant Martí-Xarau · AVV Tercera Edat i Pensionistes Turonet · CCOO · Compromís per Cerdanyola · EUiA · PSUC viu
Ripollet: AVV Can Vargas · AVV Tiana-Pont Vell · COP-Compromís per Ripollet · ERC · EUiA
Montcada: FAVMiR · EUiA